Исус, нашето достойнство.

“Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Иисус Христос, и то разпънат.” 1Кор.2:2

Прилепете се към Исус, вашият Изкупител. Той ви е дал непрестанни свидетелства за Своята любов, като е допускал в живота ви не едно премеждие. Ако не можем да понесем тези леки изпитания, ако малката липса на благополучие или съществуващите трудности разкрият у нас неискреност, гордост и егоизъм в сърцето, ако отстъпим пред обезсърченията и греха, ако подигравките и заплахите на нечестивите ни наскърбят и отнемат нашата сила и надежда, и ние паднем в деня на изпитанието, о, как тогава ще издържим, когато Той се яви на небето?…Нека вашата цел бъде небето. Търсете онова достойнство, което е от небесен произход.