ИСУС СЕ ГРИЖИ ЗА СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Както казах в предната публикаця, днес ще разгледам подробно видението, дадено на Йоан от Бога в деня за поклонение. Йоан се обръща, за да види, кой говори с него. „…и като се обърнах, видях седем златни светилника; и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс; а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък; и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води; и имаше в дясната Си ръка седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.” (Откровение 1:12-16). Това наистина е едно доказателство, че чрез Духа, Йоан навлиза в едно различно състояние и вижда неща в една обстановка различна от земната. Той е пренесен на небето. И не само на небето, но и специално в небесния храм. Когато Моисей получил заповед да направи светилище, той получил и точен план. Бог му представил във видение небесния храм, и този на земята, трябвало да бъде негово копие. Той бил разделен на три части: външен двор, където се принасяли жертвите за грях, Светая, където се внасяла кръвта от жертвите и Светая Светих или Пресвятото място, където веднъж годишно се извършвала церемонията по очистването на светилището от всички натрупани до него момент грехове. Във всяка част имало точно определени предмети, разположени според стриктната инструкция на Бога. От описаното в този стих, ние разбираме, че Йоан е видял Светая. В Изход 25:31,37 ст. четем: „Да направиш и светилника от чисто злато; изкован да направиш светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му, и цветята му да са част от самия него….И да му направиш седем светила; и да палят светилата му, за да светят отпреде му.” Мястото на този светилник било именно в Светая.

Освен това, Исус е облечен в дрехите на свещеник. В Левит 16:4 четем: „Да се облече в осветения ленен хитон, да има ленените гащи на тялото си, да се опаше с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; те са светите облекла; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече с тях.” Облеклото, което вижда Йоан се различава по своята слава и великолепие. И това не е случайно. Този, който е облечен с тези дрехи не е Кой да е, а самият Исус Христос. След като възкръснал от мъртвите, и  се възнесъл на небето, Той отново заел Своето място като част от Божеството. Бил прославен. Сега задачата Му е да се застъпва пред Бог Отец за нас. Това била ролята на свещеника, това е мисията на Исус в небето.

Кои са тези седем звезди, които Той държи в дясната си ръка? Сам Исус дава отговора, но преди да цитирам този стих, искам да обърна внимание на някои детайли. Много пъти в тази пророческа книга ще срещнете числото седем: седем църкви, седем звезди, седем златни светилника. Книгата Откровение е една символична книга. Също така, в еврейското мислене, числото седем се свързва със съвършенството, цялостта, със завършеността. Чрез символа на седемте църкви, седемте светилника, седемте звезди, Исус иска да ни разкрие символично цялостната история на света, от времето на Йоан, до Второто пришествие на Господа.

И така, нека разкрием тайната на седемте светилника и седемте звезди. Откровение 1:20: „тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.” (Откровение 1:20). За седемте църкви ще говорим подробно. Но какво е важно тук. Исус ходи сред седемте златни светилника. Той се движи сред тях, наглежда ги, не ги оставя да загаснат. И тук виждаме първия уникален урок: Исус е всред Своята църква. Тя е обект на Неговата грижа. Той никога не я е оставял и никога няма да я остави сама, освен ако тя категорично не вземе това решение и се отдели от Христос. Бог е всред Своята църква и днес. Той я пази, грижи се за нея. Понякога изглежда, че църквата така силно се клати, взема някои погрешни решения, раздирана е от конфликти и изчлежда така, сякаш ще се разпадне. Но Бог седи на кормилото. Той управлява и пази Своята църква. Той няма да допусне тя да се разпадне, да изчезне.

Тайната на седемте звезди е също толкова удивителна. Той държи Своите служители в ръката Си. А сам Исус казва: „И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.” (Йоан 10:28,29).

Ако си Божий служител, ако си на страната на истината, ако си приел Исус за свой Спасител, тогава книгата Откровение има добра новина за теб. Сам Исус е този, Който ходатайства за теб в небето. Той е твоят Свещеник, Застъпник и Спасител. Той те обича безкрайно много. Но освен, че те обича, Той те държи в ръката си. Той те пази, утешава, дава ти сила. А щом си в Неговата ръка, няма от какво да се страхуваш. Никой не може да те грабне от ръката Му. Като казвам „никой”, имам предвид наистина никой. Сатана ще се опитва да те отдели от Него, но той е победен враг. Беше победен от Този, който те държи в ръката си. Така, че дори и сатана не може да те откъсне от Божията любов и закрила. И още нещо, понякога ти се струва, че църквата още малко ще се разпадне. Но не се притеснявай, това няма да се случи. Исус ходи сред Своята църква, Той я пази и не позволява да угасне нейният пламък. През всички векове Бог е имал Свой верен остатък. Има го и днес. А докато го има, Той няма да престане да се грижи за него.

А ти, част ли си от този верен остатък, скъпи читателю?