ИСУС СЕ ЗАСТЪПВА ЗА НАС

Грехът на Адам и Ева причини ужасна раздяла между Бога и човека. Христос застава между падналия човек и Бога и казва на човека: ,,Можеш да отидеш при Отца. Има създаден план, чрез който Бог може да се примири с човека  и човек с Бога. Можеш да се приближиш до Бога чрез един посредник.“ Сега Той се застъпва за вас. Той е великият Първосвещеник, Който се моли за вас.Трябва да отидете при Отец и да представите случая си пред Него чрез Исус Христос. Така можете да имате достъп до Бога. Макар и да грешите, случаят ви не е безнадежден. ,,Ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния“.

Свидетелства към църквата – том 2   Издателство ,,Нов живот“