ИСУС СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ДЕЦАТА

Исус се е интересувал от децата. Той не е влязъл в нашия свят като напълно зрял човек. Ако бе направил това, децата нямаше да имат Неговия пример за подражание. Христос е бил дете. Преживял е разочарованията и изпитанията на децата. Познавал е изкушенията на младите. Неговият детски и младежки живот е пример за всички деца и млади хора… Живял е така, че да бъде наш стандарт и образец и всички да могат да намерят в Негово лице един Приятел, пред Когото могат да занесат всичките си скърби и разочарования и да получат подкрепа и помощ.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“