ИСУС СЕ МОЛЕШЕ

Църквата трябва често да се моли. Исус се молеше! Величието на небето се молеше! Той плака в полза на човека. Молитвата, преданата, искрената молитва ще придвижи ръката, която движи света. Христовият служител трябва да се моли ако иска да има освежение от Божието присъствие. Църквата трябва да се моли ако иска да ходи в светлината, както е Той в светлината.