Работата, която извършваше Исус заемаше целия Му ден. После Той прекарваше нощта в молитва, за да има необходимата сила да се бори с неприятеля и да помага на тези, които идваха при Него да търсят помощ. След като беше прекарвал часове в общение с Бог, Исус донасяше небесната светлина на човеците. Всеки ден Той получаваше ново кръщение от Св.Дух. Още от първите сутрешни часове Господ помазваше Неговата душа и устни с благодат, за да може да я предава на другите. Едно дълбоко вълнение обхващаше учениците. Те бяха забелязали, че често техният Господ оставаше много часове в общение със Своя Отец. След така прекараните дълги часове с Бог, ден след ден Той носеше на човеците светлината и силата на Неговите думи и дела. Често Той прекарваше цели нощи в молитва на хълмовете.