ИСУС ТИ ГОВОРИ ЛИЧНО

Бог ще е за нас всичко, което Му позволим да бъде.  Нашият мир е в уверението, че Неговата любов е лично за нас. Ако вярата се хване здраво за тази увереност, сме спечелили всичко; ако изгубим тази увереност, всичко е загубено.  Има опасност да не отнесем Христовите поучения лично за себе си, да не ги възприемем като определени лично за нас. В Своите думи на наставление Исус има предвид мен. Аз мога да присвоя за себе си Неговите заслуги, Неговата смърт, Неговата очистваща кръв, така пълно, както ако нямаше друг грешник на света, за когото е умрял Христос.

Битката за твоя ум (biblebg.com)