ИСУС ХРИСТОС

 

В Христос виждаме идеалното съчетаване на личностните качества, защото чрез въплъщението Си, Той представя съвър­шения човешки характер. Рам описва нашия Господ от тази гледна точка по следния начин:

„Неговата ревност никога не деградира в ярост, нито твър­достта Му — в инат, нито милосърдието Му — в мекушавост, нито благостта Му — в сантименталност. Той бе далеч от светското, но не беше безразличен или саможив, нито прекалено фамилиарен. В себеотрицанието Му нямаше мрачност, в умереността Му ня­маше суровост. Той съчетаваше детска невинност с мъжествена сила, пълно посвещение на Бога с неуморна заинтересованост от благополучието на човека, нежна любов към грешника с без­компромисна суровост към греха, внушително достойнство със завладяващо смирение, безстрашна смелост с разумна предпаз­ливост, непоклатима твърдост с блага любезност.“

Бърнард Рам