ИСУС ЩЕ БЪДЕ НАШИЯТ УЧИТЕЛ

„Затова людете Ми ще познаят Моето име; затова ще познаят в оня ден, че Аз съм, Който говоря, ето, Аз“ (Исая 52:6).

Възстановен в Неговото присъствие, човекът ще има отново възможността да общува лично с Бога.

Ще има възможността да преоткрие красотата и славата на природата, да намери и отговора на въпроса: Какво е Исус за нас и какво сме ние за Него? Всичко това ще ни бъде открито лично от Спасителя, без върху нас да тегне повече човешката ограниченост.

Край реката на живота Исус ще ни запознае със силите, поддържащи всемира, с умението си на велик художник да оцветява цветята, с грижите на Отец да разпредели всеки един светлинен лъч. Трогнати от великата Му любов, ангели и изкупени ще пеят хвалебствени песни.

Важна част от обучението ни ще заема историята на грехопадението, резултатите от плодовете му и истината, която без да бъде омърсена се противопостави и победи греха – всичко това ще бъде представено. Булото, което досега е разделяло видимия от невидимия свят, ще бъде вдигнато. Чудни неща ще бъдат открити.

Изкупените с неизказана радост ще открият един нов свят на радост, мъдрост и познание за Бога и за непадналите светове. С течение на вековете все повече и повече откровения и дарове ще получаваме от „Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефесяни 3:20).

Обучението, което можем да получим тук, на земята, за да познаем Бога, ще ни направи способни да живеем с Него. Това е основата, на която ще се гради и нашето бъдещо усъвършенстване.