И камъните ще извикат

Прашните разкопки разказват интересни и вълнуващи истории. Древните цивилизации, загинали преди хилядолетия, отправят своята безсмъртна вест към човека от XXI век. През последните два века археолозите проучват Близкия изток, люлката на цивилизацията. Може би Исус има предвид тези търпеливи разкопки, когато казва: “Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат” (Лука 19:40). Днес безброй убедителни гласове от далечното минало свидетелстват пред съвременния човек за славата и величието на отдавна-забравените цивилизации. Сред тях са стелата Мернептах, написана с египетски йероглифи – това е най-ранният и единственият познат йероглифен документ, споменаващ името на Израил. Има и черен обелиск на асирийския цар Саламанасар III, интересен паметник, носещ единствения познат образ на израилски владетел. Моавският камък съдържа надпис на моавския цар Меша, гравиран на староеврейски език. Той потвърждава библейското свидетелство от 4 Книга на царете, глави 3 и 4. Едно важно откритие включва и папирус от остров Елефантина в Египет, потвърждаващ сведенията от книгите Ездра и Неемия.

Пътешествията към миналото могат да са много интересни и да откриват нови хоризонти. Връх Гевал се намира близо до съвременния град Наблус. През лятото на 1985 г. имах привилегията да помагам при разкопките на този връх като член на международна арехологическа експедиция. Експедицията се състоеше от 35 члена – професори и студенти от различни страни – ръководител на разкопките беше д-р Адам Зертал, преподавател по археология в Университета в Хайфа – млад и много талантлив археолог. (…) Докато правех разкопки в моя стриктно маркиран квадрат, аз си мислех за далечното минало преди около 3400 години, когато на това място на връх Гевал израилтяните и Исус Навин издигат олтар. (…)

Тогава Исус издигна жертвеник на Господа, Израилевия Бог, на хълма Гевал, както Господният слуга Моисей беше заповядал на израилтяните според написаното в книгата на Моисеевия закон – жертвеник от цели камъни, по които желязно сечиво не се беше допирало; и принесоха на него всеизгаряния на Господа и пожертваха мирни приноси. Там, на камъните, пред израилтяните, Исус написа един препис на Моисеевия закон. И целият Израил със старейшините им, първенците и съдиите им, чужденци и местни застанаха от двете страни на ковчега срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет, половината от страната на хълма Гаризин и половината от страната на хълма Гевал, както Господният слуга Моисей беше заповядал най-напред, за да благословят Израилевия народ. След това Исус прочете всичките думи на закона, благословенията и проклятията според това, което беше написано в Книгата на закона. От всичко, което заповяда Моисей, нямаше дума, която Исус да не прочете пред всичките събрани израилтяни с жените, децата и чужденците, които се намираха между тях” (Исус Навин 8:30-35).

Олтарът на Исус Навин на връх Гевал е единственият олтар, издигнат съобразно конкретни уазания, дадени на Мойсей. Археологическите проучвания на връх Гевал, започнали през септември 1982 г., дават изключителни резултати. На североизточната страна, на другия планински връх, бе открита добре запазена правоъгълна структура от големи, необработени камъни. Размерите на тази структура също бяха впечатляващи: тя е 10 м. дълга, 8 м. широка, стените са 1,5 м. дебели и е висока над 3 м.

Интериорът на тази структура съдържа голямо количество пепел и костите. Костите са изпратени за научно изследване в Йерусалим, в лабораторията на Еврейския Университет. Установено е, че принадлежат на мъжки телета, овни и козли. Животните са изгаряни на открит огън върху олтара. (…)

От всичко, намерено до днес на връх Гевал, заедно с добре запазения олтар, човек осъзнава, че това място е прекрасен паметник във времето и пространството, когато Израил става Божи избран народ. За всеки библейски археолог това съгласие между библейските текстове и археологическите находки е истинско вдъхновение. Всички научни данни чудесно съвпадат с библейския текст. (…)

Тихите паметници от древното минало наистина говорят на висок глас! Множество експерти предават на съвременния свят сведения от древното минало, записани на много езици: древен египетски (йероглифен), вавилонски, шумерски, хитски и еврейски. Музеите по цял свят съдържат цели царски библиотеки, кореспонденции между важни личности, важни надписи и глинени клинописни плочи. Тези материали ни предоставят възможността да проучим и проверим фактите, потвърждаващи автентичността и точността на библейските свидетелства.

Исус предлага на Своите последователи да изучават Библията. Той я счита за достоверно божествено откровение, което води греховните хора до вечен живот: “Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен” (Йоан 5:39).

Извадки от книгата “Археологията потвърждава Библията” (издателство Интеграл) на професор Драго Обрадович, директор на Института по археология и библейски науки в Хърватия, специалист по Библейска археология.