КАКВА Е НЕЙНАТА ЦЕНА ?

Според информацията от печата, най – високата цена, плащана някога за книга, е била достигната при продажба на търг на копие от Библията, издадена от Йохан Гутенберг през 1445 година. Това се е случило в аукционна къща „ Кристис“ в Ню Йорк. А цената от ДВА МИЛИОНА ДОЛАРА е платена от правителството на германската провинция Баден – Вюртемберг. Така тази Библия заема своето място в Националния музей в Щутгарт.

Всъщност това ли е цената на Библията? Очевидно не ! Това е по – скоро антикварна стойност на един стар и добре запазен екземпляр на Божието Слово.

За вярващия, самото копие на Библията може да струва 5 или 10 лева, или да е безплатно, но въпреки това тази книга е безценна, защото е „ Божия сила за спасение на всеки, който вярва.“ (Римляни 1:16)