Всяко обещание от Божието Слово, почиващо върху една клетва от Йеова, ни кани да се молим. Но каквито и да бъдат благословенията, от които имаме нужда, да ги искаме в името на Исуса… Ние можем да Му излагаме нашите земни, временни нужди: храна, облекло също така, както и духовните ни нужди: Хляба на живота и дрехата на Христовата правда. Нашият небесен Отец знае, че всичко това ни е необходимо и ни кани да се обръщаме към Него в името на Исуса. Всяка душа има привилегията да представи на Господа своите особени потребности и да поднесе своите благодарствени молитви за добрините, които получава всеки ден.

Разнообразните нужди на Божията кауза ни доставят извори на размишление и ни вдъхновяват да се молим за:

  1. Искайте Святия Дух!

Сега е необходимо да се молим повече… Господ се вслушва в това, което ние Му искаме.

2.Искайте мъдрост и сила.

След като сте искали от Господа да ви дойде на помощ, имайте доверие в Него и вярвайте, че Той ще се вслуша в горещите ви молитви. Цялата мъдрост и всичката сила са на наше разположение.

  1. Разбиране на Божието Слово.

Без молитва, никой не е в безопасност нито един ден, нито един час. Да се молим специално на Господа да ни даде разум и разбиране на Словото Си, където са разкрити примките на Сатана, както и начините и средствата да ги избягваме. Дявол ът е експерт, способен да цитира Писанията и да ги тълкува по свой начин, за да ни кара да се препъваме.

4.Разбиране на времето в което живеем.

Искайте с усърдие и ревност да получите разбиране на времето, в което живеете, едно широко схващане за Божиите цел и и намерения и една яснота.

5.Съвършенство.

Господ ожида и желае да вижда, че Неговата работа се върши по възможно най-съвършения начин. Нека работниците, които днес са на служба на Бога, Му искат мъдрост и разбиране, за да изпълнят съвършено работата Му.