КАКВО ДА НАПРАВЯ?

“И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.”
Еремия 29:13 

Какво ще направят търсещите Бога? Къде се крие тяхната работоспособност и резултатност? Тези, които са Божии съработници, ще работят в редиците на Христовото войнство. Изпълнени с Христовия Дух, те ще се въздигнат до истинското си достойнство и отговорност. Църквата не трябва да скръства ръце в привидната си сигурност и да казва: “Богат съм забогатях и нямам нужда от нищо.” Последователите на Христа не бива да уповават на миналия си опит и да престанат да се усъвършенстват. Ако постъпи така, църквата ще бъде победена и унищожена. Тогава на какво да се опре? Изцяло и напълно на Бога!