КАКВО Е НУЖНО?

“Защото ви е нужно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното.” Евреи 10:36 

Вярата и любовта са съществените, мощните, действените елементи на християнския характер. Тези, които ги притежават, са едно с Христос и изпълняват мисията си. Нужно е винаги да седим в Неговите нозе като ученици и да работим с Неговите дарове на вярата и любовта. Тогава ще носим игото и бремето Му. Тогава Христос ще ни разпознае като Негови. В небето Той ще каже: „Вие сте съработници с Бога“.