КАКВО НАСЛЕДСТВО ЩЕ БЪДЕ ТОВА?

 

„И рече Маное: Когато вече се сбъдне това, което ти каза, как трябва да се направлява детето и какво да прави то?.“ (Съдии 13:12)

Думите, изречени на съпругата на Маное, съдържат истина, която днешните майки би било добре да знаят.

Детето ще бъде повлияно за добро или за зло от навиците на майката. Тя самата трябва да се ръководи от принципите и да практикува въздържание и себеотричане, ако търси благополучие за детето си.

Ако преди раждането на рожбата си тя е нестабилна, себелюбива, раздразнителна и придирчива, нравът на детето й ще носи чертите на нейния погрешен курс на поведение. Но ако тя неотклонно се придържа към правото, ако е добра, внимателна, несебелюбива, ще придаде на детето си такива черти на характера.

И бащите имат тази отговорност. И двамата родители предават своите качества –умствени и физически – своя нрав и апетит на децата си. Въпросът на всеки баща и майка трябва да е: „Какво да направя за детето, което ще ни се роди?”. Въздействието на навиците преди раждането се пренебрегва от мнозина; но небесната инструкция към тези еврейски родители показва как гледа на този въпрос нашият Създател.

Майката, която е подходящ учител за децата си, трябва още преди раждането да формира у себе си навици на себеотричане и самоконтрол; защото ще им предаде собствените си качества – своите силни или слаби черти на характера. Врагът на душите разбира това много по-добре от голяма част от родителите. Той ще осигури изкушения за майката, знаейки, че ако тя не им се противопостави, той ще може чрез нея да влияе на детето й. Единствената надежда за майката е в Бога. Тя може да прибегне при Него за благодат и сила. Този опит няма да остане напразен. Бог ще й помогне да предаде на своите наследници качества, които ще им донесат успех  и в този живот, и в спечелването на вечния.