КАКВО ПРАВИ ЕДНО РАСТЕНИЕ

Мебелите, килимите, завесите, почистващите препарати, продуктите за лична хигиена и други домашни предмети излъчват токсични газове. Тези  летливи  вещества  се  свързват  с  астма,  увреждания  на  бъбреците, централната нервна система, а понякога и рак. В случая със замърсяване­то на въздуха на закрито най-добрият подход е да се премахне източникът на проблема. Ако източникът на замърсяване не може да бъде премахнат, опитайте да подобрите вентилацията и да внасяте възможно най-много свеж въздух. Можете да компенсирате замърсителите в дома или в офи­са,  като  използвате  машина  за  пречистване  на  въздуха  или  домашни растения. Едно-единствено живо растение може да отстранява 90% от токсичните химикали във въздуха на една стая със средни размери. На­садете палми или папрати (които изключително добре пречистват) около дома си, за да освежите както въздуха, който дишате, така и екстериора.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“