КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕВРОТРОФИНИТЕ

Нашите  тела  произвеждат  много  вещества,  подобряващи  здравето на мозъка и нервите, наречени невротрофини. Проучванията разкриват, че тези съединения могат да намалят вероятността от развитие на доста заболявания, които понякога се свързват с наличието на токсини. Заболяванията са най-различни: болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, исхемичен удар (удар, причинен от запушени артерии, за разлика от раз­късани  кръвоносни  съдове)  и  депресия.  Съществуват разнообразни подходи за повишаване нивата на невро- трофините или на тяхната ефективност. Тъй като преяждането понижава количеството на тези подобряващи функцията на мозъка вещества, мо­жете да ги повишите, като намалите приема на калории или като постите периодично. Постенето увеличава кетоните в кръвта, което на свой ред повишава глутатиона, естествено вещество с антиоксидантно действие. В едно скорошно проучване, свързаното с ке­тона, повишение на глутатиона спомага за предотвратяване на вредите от невротоксините. Физическите упражнения  също могат да стимулират повишаването на запасите от невротрофини.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“