КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТРЕВОЖНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Общи характеристики на психичните разстройства

Психичните разстройства са модели на поведение или мислене, които разкриват неадекватно приспособяване и причиняват значителен дистрес на хората, които ги преживяват.

Първо, тези разстройства обикновено пораждат ДИСТРЕС – тревожност, вътрешни противоречия, депресия, объркване и други отрицателни чувства.

Второ, психичните разстройства включват модели на поведение или мислене, които се считат за необичайни или атипични. Такива хора мислят и действат по различен начин от общоприетото и това се забелязва – често с безпокойство – от хората около тях.

Трето, психичните разстройства включват поведение, което е неадекватно – то пречи на способността на индивида да функционира нормално и да се справя с ежедневните задачи. Хора с такива разстройства се затрудняват да изпълняват работата си, да взаимодействат с приятели или непознати, да изпълняват ежедневните си задължения или да довеждат до край безбройните малки ежедневни задачи.

Четвърто, психичните разстройства се свързват с поведение, което се оценява негативно от дадено общество. С други думи, такива хора се държат по начин, който се възприема като нежелателен или неприемлив от околните.

Обобщение

Психичните разстройства са модели на поведение и мислене, които са атипични; възприемат се като нежелателни или неприемливи в рамките на дадена култура; неадекватни са и обикновено (но не винаги) причиняват значителен дистрес на хората, които страдат от тях.

Характеристики на тревожните разстройства

Тревожните разстройства са група психични разстройства, причинени от стрес. Когато стресорите действат продължително време, те причиняват тревожност.

Една от незабавните реакции на внезапен стресор е ускоряване на психичната дейност. В мозъка е вложена способността да взема мигновени животоспасяващи решения в стресова ситуация. Обаче дълго след като стресорът изчезне, той може да продължи да съществува в ума. Например травматично преживяване като изнасилване, война или природно бедствие може да остане стресов фактор години наред след приключването си. Когато това стане – на което и да е ниво – се поражда тревожност.

ФИЗИЧЕСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ВНЕЗАПЕН СТРЕСОР

 • Повишено кръвно налягане
 • Повишен сърдечен ритъм
 • По-силно свиване на сърцето
 • Разширени зеници
 • Разширени бронхиални тръби
 • Повишена мускулна сила
 • Отделяне на глюкоза от черния дроб
 • Повишена умствена активност
 • Повишен метаболизъм
 • Повишен кръвен поток към активните мускули
 • Понижено кръвоснабдяване на областите, които не участват в бързи дейности, като бъбреците и червата

 ФАКТИ ЗА ТРЕВОЖНОСТТА

 • Продължителните стресори могат да причинят тревожност.
 • Тревожността е най-разпространеното психично разстройство.
 • Тя е лечима.
 • Самодиагностицирането е погрешно в повечето случаи.

ВИДОВЕ ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА

 Генерализирано тревожно разстройство (ГТР): преувеличена тревога и напрежение във връзка с ежедневни събития и решения.

Паническо разстройство: епизоди на прекомерен страх и ужас, които поразяват неочаквано и многократно без никаква видима причина – придружени от подчертани физически симптоми.

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР): реакция на ужасяващо събитие, която продължава да се повтаря под формата на плашещи, натрапчиви спомени – причинява повишена бдителност и притъпяване на нормалните емоции.

Фобии – два вида: Конкретна фобия – страх от предмет или ситуация. Социална фобия: страх от крайно засрамване.

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР): натрапчиви, нежелани, повтарящи се мисли и ритуали, подбудени от чувството за спешна нужда.

Източник: „Изход от депресията“, д-р Нийл Недли, издателство „Интеграл–Г“

Йорданка Дейчева, психолог, psihologiaizdrave@abv.bg

Видео за фобиите можете да гледате тук