Какво представлява себеоценката?

Кой от следните отговори показва добро самочувствие в следната ситуация: Брат ти не обича да мие чиниите. Днес е негов ред, но той е свикнал да се измъква за твоя сметка. Казва ти, че трябва да ходи до библиотеката, защото има голямо домашно за утре и че много те моли да свършиш работата вместо него. Ти не искаш. Какво ще отговориш:

А. Добре, и този път ще го направя, но да знаеш, че това е за последно, чуваш ли?

Б. Виж какво, почти всеки път се измъкваш и аз все я свършвам вместо теб. Вече наистина ми омръзна. Този път не.

В. Я си гледай работата!

(А. – Ниско самочувствие, отново отстъпваме под натиска; Б. – Добро самочувствие, изразяваме цивилизовано чувствата си и отстояваме позицията си; В. – Ниско самочувствие, употреба на агресия, когато се чувстваме безпомощни да се сблъскаме с проблема и да защитим позицията си.)

Отговор Б изразява добро самочувствие, защото то включва изразяване на собствените чувства и зачитане чувствата на другите.

Определение за самочувствие

Енциклопедията по психология дава следното определение: „Самооценка – начинът, по който човек се чувства по отношение на себе си, включително степента, до която има самоуважение и себеприемане. Самооценката е чувството за лична ценност и компетентност, които хората свързват със своята Аз-концепция.”

Християнският психолог Дейвид Сиймъндс казва: „Твоята представа за себе си е основана на цяла система от образи и чувства, които си изградил за себе си… Защото представата за себе си включва и умствени образи, и чувства… Начинът, по който гледаш на себе си, и това, което чувстваш към себе си дълбоко вътре в сърцевината на личността си – това определя какъв ще бъдеш и какъв ще станеш“.

Йорданка Дейчева, психолог, Клуб Психология и здраве – Плевен,  Психология ЗА ВСЕКИ ДЕН