КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХОДАТАЯТ?

 

Синонимни думи са:(адвокат, защитник, посредник, застъпник. В Исая 53:12 ни се казва, че Христос ще бъде застъпник за съгрешилите. В Римляни 8:34 се твърди, че Христос е от дясната страна на Бога и ходатайства за нас. В Евреи 7:25 се заявява, че Той „всякога живее, за да ходатайства” за нас. В 1Тим.2:5,6 Исус отново е наречен Ходатай между Бога и човека. Тези думи описват ролята на Христос и Отец и връзката им с нас.

Това е едно добро библейско доказателство защо когато се молим Бог може да върши неща, които не може да извърши, ако не Го помолим за тях. Всеки съдия, посредник или застъпник, всеки адвокат или юрист би надвишил правомощията си, ако поеме защитата на подсъдим, който не се е обърнал към него, Това се отнася с особена сила за процесите, в които участва и прокурор. Прокурорите гледат като ястреби, за да открият дори и най-малката възможност да обявят процеса за фалшифициран. Ако адвокатът или съдията поемат случай, в който обвиняемият не се е отнесъл към тях, можете да бъдете сигурни, че прокурорът ще раздуха нещата! Така е и с Бог Отец и с Исус и дори със светия Дух, Който се застъпва за нас в „неизговоримите ни стенания”. Въпреки че Бог с нетърпение очаква да се намеси в наша полза, има определени ограничения. Когато се молим за себе си или за другите, отнасяйки случая към Бог, Той е свободен да действа по начин, който в противен случай би бил недопустим, точно както и при земните ходатаи, или – адвокати.

Това е една от причините – от гледна точка на великата борба, – поради които молитвата променя нещата. Но следващото, което е важно да разберем, е до каква разлика молитвата МОЖЕ да доведе, и до каква разлика НЕ МОЖЕ да доведе.