КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА “ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”?

  • Хората с висок EQ (коефициент на емоционална интелигентност) съзнават своите емоции и могат да ги изразяват, контролират и управляват.
  • Те обикновено разбират чувствата и гледищата на другите и по-лесно схващат динамиката на групата и ролята си в нея.
  • Имат готовност да отложат удоволствието заради някакво по-голямо добро.
  • Хората с високо EQ също са по-мотивирани за постигането на цели и имат положително, но реалистично отношение.

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ… ПРЕДИ 3000 ГОДИНИ!

Въпреки че терминът „емоционална интелигентност“ се появява за пръв път през 1964 г., идеята за определянето и управляването на чувствата съвсем не е откритие на ХХ в.

В Древността, преди около 3000 години цар Соломон пише в Притчи 16:32: „Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, и който владее духа си – от завоевател на град“.

А известната християнска писателка от XIX век Елън Уайт показва завидни за времето си психологически прозрения:

„Скръбта, безпокойството, неудовлетвореността, угризенията, вината, недоверието – всички те изпепеляват жизнените сили и приближават немощта и смъртта (…) Куражът, надеждата, вярата, съчувствието, любовта носят здраве и дълъг живот“ – доказано от множество съвременни проучвания за връзката между емоциите и здравето ни.

„Намираме се в свят на страдания. Трудности, изпитания и скърби ни очакват по пътя към небесния дом. Но мнозина правят бремето на живота си двойно по-тежко чрез постоянно очакване на трудности. Ако се срещнат със съпротива или с разочарования, те мислят, че всичко рухва, че тяхната съдба е най-тежката от всички, че със сигурност ще изпаднат в лишение. По тази начин се докарват до отчаяние и хвърлят сянка върху всички околни. Самият им живот става бреме за тях.

Но не бива да бъде така. Ще им коства решителни усилия да променят течението на мислите си. Промяната обаче е възможна. Тяхното щастие както за този живот, така и за бъдещия, зависи от това да отправят ума си към радостни неща“ (Ум, характер, личност. Т. 3. С. 94, 95) – изключително точно описание на когнитивното изкривяване „предсказване на бъдещето“ и точна терапия за преодоляването му!

https://newlife-bg.com/product/266/Um-Harakter-Lichnost—chast-3.html

Йорданка Дейчева, Клуб Психология и здраве – Плевен; psihologiaizdrave@abv.bg