КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ХИПНОЗА

Когато е хипнотизиран, човек не осъзнава никакви други влияния от околната среда. Когато по време на този процес се измерват мозъчните вълни с ЕЕГ, забелязваме, че хипнотизираният човек изгубва активността на бета-вълните. Бета активността означава разумно мислене и включва динамична активност на челния дял. А в хипнотично състояние са активни алфа-вълните, състояние, при което няма критичен анализ на входящата информация. Алфа-вълните имат по-ниска честота от бета-вълните. В това състояние човек ще възприема информация и предложения, без да ги тълкува и филтрира през челния дял.

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461