КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

Физическата активност подобрява здравето на мозъка чрез понижаване на артериалното налягане, води до намаляване на затлъстяването и гликемията и броя на малките плътни частици от LDL-холестерол (които с лекота проникват в съдовия ендотел), чрез превенцията на сърдечната недостатъчност, чрез увеличаване на полезната фракция на холестерол (HDL), чрез намаляване на съсирваемостта, както и чрез понижаване на плазмения фибриноген и активността на тромбоцитите. Също така физическата активност подобрява притока на кръв към тъканите чрез подобряване развитието на капилярите.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”