КАКВО СЕ СЛУЧИ С МОЙСЕЙ В ПУСТИНЯТА

Точно когато бе решил, че вече нищо съществено не предстои, то се случи. Най-същественото – Бог дойде лично! Имаше очаквания от него. Искаше да работят заедно. Училището продължаваше. Имаше още изпити за вземане.

Това е изключителна вест за хората, решили, че вече не са от значение за Божия план – поради старост, болест, неспособност или поради други причини. Бог счита, че сме важни и значими точно когато изработим достатъчно скромно мнение за себе си. Няма моменти и обстоятелства, в които Бог да не желае и да не може да ни употреби, освен ако спуснем бариерата на нежеланието и гордостта. Често Неговата преценка е странна, дори контрастна на нашата логика. Вероятно Мойсей бе много доволен от своята кондиция в края на египетския “мандат” и опита човешки варианти да защити народа си. Но Бог беше на друго мнение. Когато завърши “университета” в пустинята, намираше себе си твърде незначителен. Бог мислеше тъкмо обратното. Интересно, нали?

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян