КАКВО ЩЕ ИЗБЕРЕШ

Имал си толкова много цели, давал си толкова много обещания и въпреки това не копнееш и не желаеш да дойдеш при Христос, за да получиш вечния живот. О, да можеше сърцето ти да бъде докоснато от усещането за времето, за да се обърнеш сега и да живееш. Ще можеш ли да чуеш гласа на истинския Пастир в тази вест? А можеш ли да не Го послушаш? Не си играй с Бога, за да не те изостави на собствените ти криви пътища. Животът и смъртта са пред тебе. Какво ще избереш? Ако пожелаеш да начертаеш ясна разграничителна черта зад себе си, отново можеш да изпиташ богатствата на Неговата благодат и лицето ти отново ще изразява любовта Му.
Пастирът те очаква, за да те приеме. Покай се и върши първите си дела, за да се сприятелиш отново с Бога.

Съкровища от свидетелства – том I