Ние се очистваме, както Христос е чист

“И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.” (1Йоан.3:3).

Христос ще възвиши и пречисти човешкия ум, като го освободи от всяка нечистота, така че човекът да оцени любовта, която няма равна.

Чрез покаяние, вяра и добри дела можем да усъвършенстваме у себе си праведен характер и да изискваме чрез Христовите заслуги привилегията да бъдем Божии деца. Принципите на небесната истина, приети и обикнати в сърцето, ще ни възвишат до морално достойнство, за каквото не сме се и надявали да достигнем. „И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.“