„Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христос Исус. И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти.“ (Римл.6:11,12)

Някои хора се отнасят към греха като към нещо толкова маловажно, че са лишени от всякаква съпротива срещу угаждане на греховете си и срещу техните последици.

Ако само за миг допуснете, че Бог се отнася лековато към греха или прави изключение, за да можете да продължите да вършите зло, или че душата ви няма да понесе наказание за това, вие сте под влияние на ужасната измама на Сатана. Всяко доброволно нарушение на праведния закон на Йехова излага душата ви на пълно завладяване от дявола.

Когато занемарявате съзнателното си благочестие, вие ставате бойно поле за Сатана; имате съмнения и страхове – достатъчни да парализират енергията ви и да ви доведат до обезсърчение.

Помнете, че изкушението не е грях. Колкото и трудни да са обстоятелствата, в които човек е поставен, нищо не може да отслаби душата му, докато той сам не се поддаде на изкушението, вместо да запази своето благочестие. Най-съществените ваши интереси могат да бъдат опазени единствено от вас. Никой не може да ги засегне без ваше съгласие. Всички сатанински легиони не могат да ви наранят, освен ако не отворите душата си за стрелите на дявола. Никога няма да паднете в грях, освен по собствена воля. Ако умът ви е чист, цялата нечистота на заобикалящата ви среда не може да ви опетни.

Вечният живот ни струва и всичко, и нищо. Само онези, които полагат постоянни усилия и неуморно старание, както и ревностно желание, пропорционално на стойността на обекта на техния стремеж, само те ще се сдобият с този живот, който е съразмерен на Божия живот.

Имаме примера на Адам и Ева и резултатът от тяхното прегрешение би трябвало да кара всеки човек да избягва греха, да се отвращава от него като от нещо омразно. И предвид страданията, които грехът със сигурност носи, да чувстваме, че е по-добре да изгубим всичко, отколкото да се отделим дори от най-малката от Божите заповеди.