КАК ДА ПОСРЕЩАМЕ ИЗПИТАНИЯТА

  “Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни”
(Яков 1:2)

Ако падането в разни изпитания е наша привилегия, без да допускаме, че апостолът е искал да ни заблуди, тогава нека с вяра приемем Божиите обещания към нас, “За да бъдете съвършени, без недостатък”.

Словото не казва “Считайте го за голяма радост когато падате под изпитни”, но “когато падате в изпитни”. Защото наистина не трябва само поради това, че сме в изпитание, да паднем, смазани от тежестта му. Каква утеха е да знаем, че когато сме в изпитание, ние сме Божии синове и дъщери и че изпитанието на нашата вяра не произвежда недоволство, раздразнителност, зложелателство, а търпение! Това е свидетелство и доказателство за нас, че сме синове и дъщери на Бога, ако изпитването на вярата ни изработва у нас търпение. Исус винаги ще ни помогне, защото ние гледаме към Бога за помощ и сила в критичен момент.