КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ СТРЕСА

Мъдрата употреба на времето предотвратява стреса и ние трябва да знаем как да го управляваме. Времето е един от активите, които всеки получава в една и съща мярка и как се чувстваме, зависи от това как го изразходваме. По какъв начин човек да използва времето балансирано? Бъдете реалисти. Може би ви е познат изразът: „Този залък е твърде голям за твоята уста”. Съветват ни да не се захващаме с твърде големи неща. Имаме фундаменталната нужда да поставяме за себе си цели, които да бъдат осъществени в предоставеното ни на разположение време. Определете приоритетите си. Познаването на приоритетите улеснява концентрацията ви върху ключовите задачи. Това до голяма степен е свързано с вашите ценности и убеждения.

Какво място заемат парите в живота ви? Колко важна за вас е работата ви? Как гледате на семейните си взаимоотношения? Считате ли, че си струва да помагате на другите? В живота си проявявате ли религиозни ценности? В зависимост от отговорите ви ще отделяте достатъчно време за всеки аспект от вашия живот.

Разнообразете задачите си. Съсредоточаването на времето и енергията върху един аспект в продължение на дълго време може да го направи скучен – или да го превърне в обсебване.

Работата е важна за вас, за да получавате приходи и лично удовлетворение. Брачният партньор или семейните взаимоотношения също са важна съставка на добрия баланс. Свободното време предлага голямо удовлетворение и то трябва да допълва редовната работа; ето защо е добре да редуваме физическия труд със спокойни дейности за свободното време или пък работата на бюро с активни дейности за свободното време.

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“