КАК ДА РАЗБЕРЕМ ИСТИНАТА?

„Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.”

Исая 8:20

В древността, хората са прибягвали до различни методи, за да научат истината, или онова, което иска Бог. Но имало такива методи, за които самият Бог дал разрешение, и други, които изрично забранил, понеже били практикувани от езическите народи. Ето някои от разрешениете:

„Господ заповяда на господаря ни да даде земята за наследство на израилтяните с жребий; и господарят ни получи заповед от Господа да даде наследството на брата ни Салпаад на дъщерите му,” (Числа 36:2). Хвърлянето на жребий е била честа практика още от дълбока древност. Както виждаме от този стих, той е бил насърчаван от Бога да бъде използван от народа като средство за изразяване на Неговата воля.

За друг от разрешените от Бога методи четем в 1 Царе 28:6: „И Саул се допита до Господа; но Господ не му отговори, нито чрез сънища, нито чрез Урима, нито чрез пророци.” Двата камъка, поставени на съдеблия нагръдник, който Аарон и синовете му носели, показвали Божията воля при конкретно зададен въпрос. Единият потъмнявал, а дръгия заблестявал съответно за отговор не и да.

Днес Бог не препоръчва използването на този метод, понеже всичко, което трябва да знаем относно Неговата воля за живата ни, Той го е оставил записано в Своято слово. Ако искаме да разберем Неговата воля, трябва да се допитаме до Неговото слово, както ни съветва и нашия стих.

Но имало и методи до които Божиите деца прибягвали, които изрично били забранени от Бога. „Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън {Т.е., който изгаря сина си или дъщеря си в огън.}†, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; защото всеки, който върши тези дела, е омразен на Господа, и поради тези мерзости Господ твоят Бог изгонва тези народи от пред тебе.” (Второзаконие 18:10-12). По времето на Исая, а и много векове преди това, е имало хора, които прибягвали до тази практика и се допитвали за бъдещето или за да разберат Божията воля именно до такива хора. Пророкът казва какво да правим ако при нас дойдат хора, които ни канят да участваме в такива омразни на Бога ритуали и практики: „Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?” (Исая 8:19). Началният ни стих е продължение на този. „Нека прибегнат при закона и пророците. Ако не говорят според това слово, няма зазоряване за тях”. В Божието Слово, Господ е оставил ясната Си воля относно бъдещето, относно начина ни на живот, относно онова, което очаква от нас спрямо Него. Днес нямаме нужда да хвърляме жребий или да използваме двата камъка от съдебния нагръдник. Всичко, което ни е нужно е записано в Божиято слово.

А ти скъпи приятелю, до кого се опитваш относно бъдещето, относно Божията воля? Дали понякога, дори и на шега не отдаваш вниманието си в слушане на дневния хороскоп или се отклоняваш по някои практики, които Бог е забранил? Допитай се до закона и пророчите, до Божието слово. Ако това което си намислил или си чул, или искаш да направиш, не отговаря на написаното в него, то тогава не го прави.