Как да реагираме на детския гняв? – видео

Семинар „Искам детето да ме чува“

Случвало ли ви се е в магазина тригодишното ви дете да надава кански вой в изблик на гняв и вие засрамено да му купувате играчката, която иска? Или вбесеният ви тийнеджър да излиза с гръм и трясък от стаята и да тръшва вратата, защото сте отказали да го пуснете с приятели, които не одобрявате? Някои родители отстъпват пред детския гняв и дават на детето, каквото иска. Други заемат неотстъпчива позиция и реагират още по-агресивно, за да надделеят. Коя е правилната стратегия? В това шесто видео от семинара „Искам детето да ме чува“ ще коментирам някои причини за детския гняв и някои начини, по които можем да реагираме спрямо него. Аз съм Йорданка Дейчева, психолог (ydeicheva@facebible.bg).