КАК ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ ВИНАТА

„Кой е Бог като Теб, Който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, защото Му е угодно да показва милост.“ (Михей 7:18)

Радвам се искрено, че чувствата ни не са доказателство, че не сме Божи деца. Врагът ще ни изкушава да мислим, че сме сторили неща, които ни отделят от Бога, и че Той повече не ни обича. Но нашият Господ е все така верен в любовта Си към нас.

Отместете поглед от себе си и го насочете към съвършенството на Христос. Не можем да си изработим собствена правда. Христос има в ръцете Си чистата дреха на правдата и Той ще ни облече с нея. Ще изговори сладки думи на прощение и обещание. Представя пред жадните ни души извор на жива вода, от който можем да се освежим. Приканва ни да отидем при Него с цялото си бреме, с всичките си скърби и ни уверява, че ще намерим покой.

Исус вижда вината на миналото и я опрощава. Затова не трябва да Го обиждаме, като се съмняваме в любовта Му. Чувството на вина трябва да бъде положено в подножието на Голготския кръст. Чувството за греховност трови изворите на живота и на истинското щастие. Сега Исус ни казва: „Положете ги пред Мен. Ще взема греховете ви и ще ви дам мир. Не се самонаказвайте, защото съм ви изкупил с цената на собствената Си кръв. Вие сте Мои. Ще укрепя слабата ви воля. Ще премахна угризенията на съвестта ви“. Тогава обърнете благодарното си сърце, треперещо от несигурност, към Него и се уповавайте на дадената ви надежда. Бог приема вашето разбито, грешно сърце и ви обсипва с пълно прощение. Предлага да ви осинови в семейството Си и благодатта Му да укрепи вашата слабост. Скъпият Спасител ще ви води стъпка по стъпка, когато се хванете за Неговата десница и Му позволите да ви направлява.

Изследвайте скъпоценните обещания на Бога. Ако Сатана изпраща заплахи в съзнанието ви, обърнете им гръб и се хванете здраво за Божиите обещания. Нека душата ви бъде утешена от тяхната светлина. Облакът е тъмен в себе си, но когато се изпълни със светлината, придобива блясъка на златото, защото Божията слава е върху него.