КАК ДА СЕ НАУЧИ?
Млад човек искал да стане проповедник и попитал Боало как да се научи да говори.
– Слушайте проповедите на Бурдалу и тези на брат Котен! – отговорил Боало.
Младежът се зачудил:
– Знам, че Бурдалу е надарен проповедник, но каква полза ще имам да слушам бездарния Котен?
– Голяма! От Бурдалу ще научите как трябва да говорите, а от Котен ще разберете как не трябва да говорите.