КАК ЗАПОЧВАТ ВОЙНИТЕ?

Едно момче попитало баща си:

–              Тате, как започват войните?

–              Ами, Първата световна война е започнала след като Германия нахлула в Белгия…

В този момент жена му го прекъснала:

  • По-добре кажи на детето истината. Войната започна с едно убийство.

Съпругът раздразнено отговорил:

–              Ти ли отговаряш на въпроса или аз?

Жената излязла демонстративно от стаята и затръшнала вратата. Последвало неловко мълчание. Тогава момчето казало:

–              Тате, няма нужда да ми обясняваш как започват войните. Сега вече зная.