КАК МОЖЕМ ДА УЗНАЕМ БОЖИЯТА ВОЛЯ

 

Един човек, който се съмнявал в Божието ръководство в своя живот, отишъл при прочутия проповедник Спърджън и го попитал, как може да узнае Божията воля и ръководство. Спърджън изслушан внимателно вярващия и след това повикал едно дете на  около 3 години. Без да му каже нищо, той го завел и го поставил върху един зид наблизо. Тогава му извикал: „ Скочи отгоре и аз ще те хвана с ръцете си!” детето уплашено погледнало най – напред Спърджън, след това височината пред себе си и колебаейки се спуснало от другата страна на зида, плъзгайки се по корем. То предпочело да се ожули и да  издраска ръцете си, отколкото да скочи в ръцете на Спърджън. След това той повикал едно друго дете по име, което било по – малко от първото. Поставил го на зида и му казал: „Скачай!” без никакво колебание и размишление детето с усмивка скочило в протегнатите ръце на Спърджън. „Виждате ли разликата сега?” – попитал Спърджън своя гост. Първото дете не ме познава и затова не се реши да скочи в ръцете ми. Второто дете е моето дете. То познава своя баща и знае, че може да се довери на него, затова то скочи. Ако искаш да се довериш на Бога и да слушаш Неговия глас, Той ще те води и ще ти посочва пътя, който  да избираш. Научи се първо да се доверяваш на Бога!

Спърджън