КАК ОТГОВАРЯ БОГ НА МОЛИТВИТЕ?

 

Искайте, искайте и вие ще получите. Искайте смирение, мъдрост, кураж и една по-голяма вяра. Всяка искрена молитва ще бъде изпълнена. Това изпълнение може би няма да бъде абсолютно съобразено с вашето желание, то може да бъде различно, но ще дойде по начин и в час, който отговаря наи-добре на вашите нужди. Ако някога Бог не отговори според вашите очаквания на молитвите ви, Той го прави при все това за ваше най-голямо добро.

Съберете цялата си енергия и гледайте нагоре, а не към своите проблеми, затруднения и не ще паднете по пътя. Всичко, което трябва да направите, е с една семпла вяра да хванете тази ръка и да се оставите да ви води.

Исус, Величието на небето, е верен другар на тези които идват при Него със своите товари и грижи, със своите слабости и мъки. Наша привилегия е да бъдем всеки ден с Исус в спокойствие, интимност и щастие.

Молете се с вяра и Провидението ще ви донесе отговора. Щом Божиите чада се приближат до трона на благодатта, стават клиенти на Великия Адвокат. Щом те изразят разкаянието си и искат прошката Му, Исус взема тяхното дело, като че ли е Негово и представя техните настоятелни  молби пред Отец, като че ли са Негови.