КАК РЕАГИРА МОЗЪКЪТ

Мозъкът не обича действията ни да не съответстват на убежденията ни! И обърнете внимание! Изследвания откриха, че ако нашите действия са продължително време в противоречие с убежденията ни, ние ще променим убежденията така, че да паснат най-добре на действията ни, а не обратното – действията да съответстват на убежденията ни!

Помнете, че когато действаме с мисълта,че целият ни живот е лош, мозъкът ни заобикаля модулите на истината (че животът ни не е лош и има за какво да сме благодарни), за да създаде убеждения, които най-добре съответстват на нашите действия.

P.S. Ако въпреки убежденията ни, че е най-добре да се грижим за себе си, полагаме грижи за другите, след време ще придобием убеждението, че е добре да се помага на хора в нужда. Когато действаме като хора, които не виждат нищо добро в живота си, оплакваме се, гледаме с недоволство на всичко и на всички, затвърждаваме убеждения, че целият ни живот е само зло. А е достатъчно само да се огледаме и ще открием толкова много неща, за които да сме благодарни.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“