КАК СЕ ОБРАЗУВТ НАВИЦИТЕ

Днес ние знаем, че съобщенията се обработват в мозъка и се изпращат към различни части на тялото с помощта на нервните клетки. Всяка една клетка се състои от ядро и флуид около него, наречен цитоплазма и мембрана, чрез която граничи с други клетки. От тази мембрана излизат много малки фибри, наречени дендрити, които приемат информацията и с помощта на дълга нишка, наречена аксон, информацията се изпраща до следващите клетки. Между изпращащия аксон на една клетка и произволен аксон или тялото на друга клетка се осъществява контакт, наречен синапс. Когато д-р Еклс разгледа тази синаптична връзка под електронен микроскоп, забеляза някои малки уплътнения върху изпращащия аксон, които му изглеждаха като малки копчета. И ги нарече бутони.

Днес знаем, че тези малки бутони имат различни форми и големини. Знаем също, че те крият различни биохимични вещества. Едно от тях е ацетилхолинът. Този биохимикал преминава през малката кухина или синапс и спомага следващата клетка да приеме сигнала.

Специалистите по мозъка откриха, че всяка мисъл или действие, което се повтаря често, спомага  чрез тези малки бутончета в края на някои нервни аксони повторението на същата мисъл или действие да става по-лесно следващия път.

Д-р Уилям Садлер ни казва, че нашите установени навици създават истински пътища през нервната система. Той ни напомня, че това често повторение на една и съща мисъл, чувство или действие произвежда дълбоки следи, подобни на дълбоката пътечка върху тревата, която оставяме, когато ходим много пъти по един и същи път в поляна.

Трезвото заключение е, че всяка мисъл, дума или действие, което се повтаря, предизвиква физически и химически промени в нашите нервни пътища, които са или за благословение, или за проклятие, след като веднъж са установени. Нека да помислим за отражението на този факт върху нашето умствено или емоционално здраве и върху формирането на нашия характер!

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“