КАК СЕ СВЕТИ?

“Никой, като запали светило, не го туря в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината ония, които влизат.”
Лука 11:33 

Нека да говорим думи на вяра и насърчение. Нека от устата ни да излизат хвалебствия и славословия към Бога. Гледайте, гледайте на Него, Който е виделината на света. Говорете за Неговата любов, споделяйте с други за Неговите чудесни дела.