КАК ФИЛТРИРАМЕ СЪБИТИЯТА ОКОЛО НАС

Когато се използват по правилен начин, психичните филтри са всъщ­ност част от вродения инстинкт за самосъхранение на нашия мозък. Все­ки от нас има такъв инстинкт, който отключва търсене на възможни опас­ности в света, в който живеем. Но въпреки че здравите психични филтри са създадени за нашата безопасност, те могат също да отключат реакцията „бий се или бягай“ винаги когато съзнанието ни тълкува нещо като нео­бичайно или тревожно. Фазата „най-голяма опасност“, която води до вне­запен наплив на епинефрин (адреналин) в тялото, има една функция – да подготви мускулите ви да заработят усилено в случай, че трябва да бягате или да се биете.Тъй като горивата за мускулите ви са кислород и глюкоза, цялата ви физиология се променя, за да се осъществи бързия им пренос. Сърцебие­нето и кръвното налягане скачат, докато всички останали процеси в тяло­то (като храносмилане) се забавят или изцяло спират. Нещо като сигнал за пожар в сграда. Докато спешният случай не се разреши, всичко останало остава на заден план. Едва когато алармата спре, нещата се връщат към нормалния си ход. В тялото възникват проблеми, когато психичните филтри (в комбина­ция с живот на скорост и силен стрес) включват нашите „аларми“ десетки пъти дневно.  В такива случаи тялото няма възможността да се успокои или да възвърне естественото си равновесие. Подобно ниво на психиче­ски стрес накрая взема своя дан, като причинява високо кръвно налягане, увредена имунна система или трудно храносмилане.

Учените  са  открили,  че  песимистите  (хора,  които  гледат  на  живота през отрицателен психичен филтър)  наистина има за какво да се трево­жат. Едно проучване в Холандия установява, че склонните към песимизъм хора са изложени на по-голям риск да починат от сърдечни болести и по други причини за разлика оптимистите по природа.  При най-големите оптимисти вероятността да починат поради всевъзможни причини, дока­то трае проучването, е с 45 процента по-малка от тази на най-големите пе­симисти.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“