КАК ХРАНАТА ВРЪЩА ЗДРАВЕТО

През 1985 г. д-р Еселстин започнал проучване с основна цел снижаване на кръвния холестерол на пациентите му до под 150 мг/дл. Той помолил пациентите си да записват всичко, което изяждат, в диетичния си дневник. На всеки две седмици през следващите пет години д-р Еселстин се срещал с пациентите си, за да обсъждат процеса, да им направи кръвни тестове и да измери кръвното налягане и теглото им. След тези срещи през деня той се обаждал вечерта на пациентите си, за да им каже резултата от кръвните тестове и да дискутират ефекта от диетата. Освен това всички негови пациенти се срещали няколко пъти годишно да обсъждат програмата, да се социализират и да си обменят полезна информация. С други думи, на персонално равнище д-р Еселстин бил старателен, ангажиран, подкрепящ и съчувствен, но и твърд със своите пациенти. В диетата, която спазвали и самият д-р Еселстин и жена му Ан, нямало никакви добавени мазнини и почти никакви животински продукти. Както съобщават д-р Еселстин и неговите колеги: „[Участниците] трябваше да избягват масла, месо, риба, птици и млечни продукти с изключение на обезмаслено мляко и нетлъст йогурт. След петата година в програмата д-р Еселстин препоръчал на пациентите си да спрат да консумират изобщо мляко и йогурт. Пет от пациентите отпаднали през първите две години и останали осемнадесет. Когато дошли за първи път при д-р Еселстин тези осемнадесет пациенти били с тежка сърдечносъдова болест. През осемте години преди да се включат в проучването, те са имали четиридесет и девет коронарни събития, включително стенокардни кризи, байпас операции, сърдечни инфаркти, мозъчни удари и ангиопластики. Нито един не е бил със здраво сърце. Можем да си представим, че мотивацията им да се включат в проучването е била страхът от приближаващата преждевременна смърт. Тези осемнадесет пациенти постигнали забележ ителни успехи. В началото на проучването средното ниво на холестерола им е било 246 м г/дл, а по време на проучването, 132 мг/дл, доста под целта 150 м г/дл! Нивото на „лошия” им холестерол LDL паднало драматично. Накрая все пак, най-впечатляващият резултат е не нивото на холестерола, а броят на коронарните явления след започване на проучването. През следващите единадесет години сред осемнадесетте пациенти, спазващи диетата, е имало само ЕДИН коронарен инцидент. И този инцидент е бил при пациент, който е прекъснал диетата за две години. Но след като е получил болки в гръдния кош [стенокардия), той я е започнал отново. След това вече не е имал други коронарни явления.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл