Една вечер бях в друг град – сега като се замисля, май беше Чикаго. И видях на уличното платно човек, който тичаше след една шапка, която вятърът бе духнал от нечия глава.
В следващият момент една кола го блъсна и го уби на място.
Разказвам ти това, просто защото ми се струва странно, как човек може да изгуби ВСИЧКО, докато преследва едно НИЩО.
“Проницателят” от Анди Андрюс