КАК ЧОВЕК МОЖЕ ДА ИЗГУБИ ВСИЧКО, ДОКАТО ПРЕСЛЕДВА ЕДНО НИЩО

 

“Една вечер бях в друг град, сега като се замисля, май беше Чикаго. И видях на уличното платно човек, който тичаше след една шапка , която вятърът бе духнал от нечия глава.
В следващият момент една кола го блъсна и го уби на място.
Разказвам ти това, просто защото ми се струва странно, как човек може да изгуби ВСИЧКО, докато преследва едно НИЩО.”
“Проницателят” от Анди Андрюс