КАК ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ВИНАТА

Чувството за вина трябва да бъде поставено в подножието на Голготския кръст. То отравя изворите на живота и на истинското щастие. Исус казва: „Остави го на Мен – Аз ще отнема греха ти и ще ти дам мир. Не унижавай повече самоуважението и достойнството си, защото Съм те изкупил с цената на собствената Си кръв. Ти си Мой; Аз ще превърна в сила твоята слабост; ще премахна твоите угризения за греха.“

В такъв случай обърнете вашето благодарно и треперещо от несигурност сърце и се дръжте за надеждата, която е пред вас. Бог приема вашето съкрушено, каещо се сърце. Предлага ви безвъзмездно прощение. Предлага да ви приеме в Своето семейство, Неговата благодат да помогне на вашата слабост и милият Исус да ви води стъпка по стъпка, стига само да поставите ръката си в Неговата и да Му позволите да ви води.

Сатана се стреми да отклони умовете ни от мощния Закрилник, за да ни накара да размишляваме върху упадъка на своята душа. Но макар Исус да вижда вината на миналото ни, Той ни дава прошка; и не трябва да Го безчестим, като се съмняваме в Неговата любов.

,,Ум характер личност” –  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html