КАМИЛИ И КОМАРИ

 

Исус разкрива истинското духовно състояние на религиозните водачи по Негово време.

Те обръщали внимание на подробностите в своята религия и пропускали цялостната Божия картина. Дори давали десятък от домашните подправки! (Матей 23:23). Нямало нищо лошо в това, че обръщали внимание на тези подробности. Проблемът бил, че пренебрегвали по-важните неща, които имат значение за Бога – справедливост, милост, и вяра.

Исус нарича тези фарисеи „слепи водачи, които прецеждате комара, а камилата поглъщате” (cт. 24). Те не можели да различат нещата, чиято значимост Христос сравнява с комар от нещата, сравнени с камила.

В своята книга Хей, чакай малко! Джон Мадън си спомня как легендарният футболен треньор Винс Ломбарди обяснява разликата между добрия и лошия треньор. Ломбарди казва: „Най-добрите треньори имат виждане за крайните резултати… Лошите треньори не знаят какво искат. Добрите треньори знаят.” Или с други думи, добрите треньори знаят кое е важното, за да спечелят и преследват тези приоритети. Те имат предвид цялостната картина.

До голяма степен това важи и за успеха в християнския живот. Трябва да внимаваме за Божиите неща, чиято значимост може да бъде сравнена с камила – справедливост, милост и вяра. След това трябва да ги прилагаме на практика, като всеки ден молим за помощта на Святия Дух. Нека да не си губим времето с комари.

Истинска вяра е да познаваме в своя живот любовта на Христа. Истинска вяра е да раздаваме тази любов на сломени сърца.

 

“Вие… сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността.”Матей 23:23

 

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МАКСИМАЛНО ЖИВОТА СИ, ДА НАПРАВИМ БОЖИИТЕ ЦЕЛИ СВОИ ЦЕЛИ.