КАМЪК И ЗЛАТО

Според стара легенда царят на една страна поставил тежък камък на пътя. След това се скрил и наблюдавал кой oт минава­щите ще го отмести. Много от хората, които преминавали, об­винявали на висок глас владетеля и неговите министри, че не поддържат пътищата изправни, но никой не поел инициативата да направи нещо, за да премахне препятствието на пътя. Накрая един беден селянин се спрял и избутал камъка в канавката. За своя изненада, той намерил торба със злато, поставена на мяс­тото, където бил камъкът. Имало и бележка, на която било напи­сано, че това е награда от царя за онзи, който отмести камъка.

По подобен начин нашият Цар е скрил благословения под всяко изпитание. Всяка пречка на пътя ни е поставена с опре­делена цел.