КАРДИНАЛ В АДА

Кардинал Сервини често се изказвал с оскърбителни думи за Микеланджело. Но когато рисувал великолепната си карти­на „Страшния съд“ в Сикстинската капела, големият художник нарисувал образа на кардинала между грешниците в ада. Тогава свещеникът се оплакал на папа Пий X.

– Не мога да ви помогна – отговорил папата. – Ако худож­никът ви беше сложил в чистилището, можех да се намеся. Но щом сте в ада, нямам власт да направя каквото и да било.

Този разказ ни напомня, че към Благовестието на нашия Гос­под Исус Христос има прибавени много човешки измислици като чистилището или властта на папата. Божието Слово е ясно: „Определено е на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд“ (Евреи 9:27).