КАТО НЕГО

“Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.” Йн.10:27

Господ Исус иска да запознае всички ни със Своя характер, за да станем участници на божественото Му естество и така да бъдем едно с Него във вяра и дело. Исус заявява: “Всичко Ми е предадено от Отца Ми” (Матей 11:27). “Всичко, що има Отец, е Мое” (Йоан 16:15). “Даде Ми се всяка власт на небето и земята” (Матей 28:18). За какво бе направено чудното преобразяване, ако не за това, Христос да стане Спасителят на света, Неговия въплътен Изкупител… Великият Учител отдаде целия Си земен живот, за да ни научи как да работим като посветени, и осветени мисионери за Божието дело.