КАТО ЦАРЯ

Богат владетел решил да разбере какви са настроенията в двореца. Преоблякъл се като обикновен гражданин на страната и посетил придворната кухня. Там видял един симпатичен млад готвач и го запитал:

  • Ти колко получаваш?
  • Получавам толкова, колкото и царят – отговорил младе­жът.

Владетелят се изненадал от тези думи и казал:

  • А знаеш ли колко получава царят?

Отговорът бил следният:

  • Той получава храна, облекло и има покрив над главата си. Точно толкова получавам и аз.

Това съответства и на думите на апостол Павел: „Като има­ме прехрана и облекло, те ще ни бъдат достатъчно“ (I Тимотей 6:8).