КАФЕ  ИЛИ  КОКА-КОЛА ВМЕСТО ВОДА

Какво се случва, ако пием чай (не билков чай), кафе или кока-кола вместо вода? Природните стимулатори в кафето и чая са предимно кофеинът и по-рядко теофилинът. Централната нервна система разполага с естествени стимулатори, които причиняват и обезводняване поради присъщия им диуретичен ефект (повишават количеството на отделената урина за денонощие, което се нарича диуреза).

Една чаша кафе съдържа около 75 мг кофеин, а чаша черен чай – 50 мг. В колата също има 50 мг кофеин, част от който е добавен, за да се стандартизира рецептата, когато екстрахираната съставка от плодовете на растението Cola accuminata е недостатъчна. Тези стимулатори на централната нервна система освобождават енергия от аденозинтрифосфата (АТФ – химично макроергично съединение), в който се съхранява. При извличането на енергията АТФ се подлага на ,,изгаряне” и се превръща в неговото изгорено състояние, познато като аденозинмонофосфат (АМФ). Този процес на горене се извършва в клетката и се контролира от действието на строг задържащ агент – инхибитор, – така че отделената енергия да се оползотвори. Стимулаторите освобождават енергия и чрез прехвърлянето на калций от депата му за съхранение в ендоплазмения ретикулум (клетъчен органел) към цитоплазмата (вътрешна течна среда на клетката). Чрез тези механизми кофеинът реализира възбуждащото си действие върху организма.

Постоянното пиене на кофеинови напитки вместо вода лишава тялото от способността му да образува хидроелектрична енергия.  Вследствие на това настъпва изчерпване на резервите на АТФ в мозъка, което най-вероятно допринася за скъсяването на паметта и за намаляване на способността за концентрация у новото, консумиращо кола поколение. Същата е причината за синдрома на хроничното изтощение

,,Твоето тяло плаче за вода”- 57 стр. Издателство ,,Нов живот”